Концепция за талант

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Цел за набиране

Най-ценното богатство на Shengyang са служителите, които имат дух на обслужване и чувство за отговорност и са компетентни за длъжностите на компанията по отношение на способностите.

Политика на управление

Трябва да разпознаваме нуждите на хората, да ги оценяваме, да развиваме техния потенциал и да насърчаваме тяхното създаване.

Цел на управлението - ориентирани към хората

Създайте справедливи възможности за индивидуално развитие на служителите.

Осигурете добри условия и условия за служителите да получават нова информация, да научават нови знания и да овладяват нови умения.

Изградете екип от първокласен персонал и обърнете внимание на качественото обучение.

Култивирайте чувството на гордост и принадлежност на служителите.